Elektronickà pošta přes webové rozhraní

Vzhledem k vynuceným změnám serverů je nyní možné přistupovat k elektronické poště přes webove rozhrani Druhou možností je nově nainstalovaný Roundcube Webmail. Před jeho používáním si přečtěte instrukce

V případě komentářů, nejasností či otázek neváhejte kontaktovat správu sítě (tel. 3206 nebo 3216).

15.6.2009