Elektronická pošta přes webové rozhraní

Webmail Squirrelmail (starší webový klient) Roundcube (novější software, přečtěte si instrukce)

V případě komentářů, nejasností či otázek neváhejte kontaktovat správu sítě (tel. 3206 nebo 3216).